Եռամարտը 6 տարեկանների համար

Եռամարտն  իր մեջ ներառում է 3 սպորտաձևեր՝

 • Լող
 • Հեծանվասպորտ
 • Վազք/Քայլք

<<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի 6 տարեկանների շրջանում իրականացվող եռամարտի  նպատակն է՝

 • Սովորողների ֆիզիկական ակտիվության , ճիշտ կեցվածքի, առողջության ապահովումը
 • Ակտիվ կենսակերպի ձևավորում, ամրապնդում և անցումը պահանջմունքի
 • Ֆիզիկապես և հոգեպես ներդաշնակ անհատներ ձևավորելը
 • Սովորողների մոտ նպատակասլացություն, ընկերասիրություն, փոխօգնություն և այլ հատկանիշների ձևավորում

 Լողի պարապմունքների հիմանական նպատակն է ուսումնական պարապմունքների ընթացքում հասնել լողի հմտության բավարար տիրապետմանը յուրաքանչյուր սովորողի/մասնակցի կողմից:

6 տարեկաններ

 • Քայք, վազք ջրում
 • Ճիշտ շնչառություն (արտաշնչում) ջրում
 • Ինքնույն տեղաշարժում ջրում
 • Ձեռքերի և ոտքերի համակցված աշխատանք ջրում

Հեծանիվ վարելու հմտությունների ուսուցում և գործնական դասերի անցկացում:

6 տարեկաններ

 • Հավասարակշռության պահում
 • Վարման տեխնիկայի ուսուցում
 • Անվտանգության կանոնների ուսուցում
 • Հեծանվային արշավ

Քայլքը և վազքը հանդիսանում են շարժումների բնական ձևեր, օժանդակում են հենաշարժողական ապարատի զարգացմանը, ճիշտ շնչառության և սրտի կանոնավոր աշխատանքի ապահովմանը: Կարևոր է նաև առաջադրված քայլքի տեմպի պահպանման կարողությունը: Որոշակի հմտությունների ձեռք բերումից հետո կազմակերպել քայլարշավներ՝ աստիճանաբար ավելացնելով հեռավորությունը:

6  տարեկաններ – քայլքի և վազքի ուսուցման ժամանակ երեխաներին պետք է ծանոթացնել ազատ, թաթերի վրա, ճիշտ կեցվածքով ուղղաձիգ քայլքի և վազքի հմտություններին: Հիմանական շեշտը դրված է անկաշկանդ քայլքի/վազքի, ճիշտ կեցվածքի և շնչառության վրա: Երեխաները անկաշկանդ քայլում/ վազում են իրենց կարողությունների և հնարավորությունների սահմաններում:

Հեղինակ՝ Տաթև Համբարյան

 

 

 

 

 

Դիտումներ (0)

Яндекс.Метрика